Τρεις μήνες χωρίς τη μητέρα μου…

Τελέσαμε σήμερα το τρίμηνο μνημόσυνο της μητέρας μου Στεριανής.

Είμαι σίγουρος πως ο Θεός την έχει στην αγκαλιά του.

Αιωνία αυτής η μνήμη.