Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δημήτρη Βαλάντη στο email: inthessgr@gmail.com με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ”